Hitta dig själv i naturen

Det är många som känner sig stressade i dagens samhälle. Hör du till dem? Kanske skulle lösningen för dig vara att komma ut i naturen oftare.

Det moderna samhället innebär många fördelar. Det är ingen som svälter längre i Sverige, och sjukdomar som tidigare skördade många liv har i princip utrotats med hjälp av bl.a. vaccinationer. På många sätt är våra liv bättre än vad de var för 100 år sedan, och hur de står sig jämfört med för 200 år sedan ska vi inte ens tala om.

Men om man tidigare riskerade att dö i mässling eller kikhosta så ökar andra typer av ohälsa idag. Att vi har tillgång till alla näringsämnen vi behöver, och dessutom i överflöd, gör att vi drabbas av vällevnadssjukdomar av olika slag. Lägg därtill att de flesta av oss idag har stillasittande arbeten, och dessutom tillbringar en stor del av vår fritid med att sitta stilla. Det innebär att konsekvenserna för hälsan blir ännu större.

Man skulle kunna tro att allt detta stillasittande åtminstone skulle göra människor avslappnade, men i själva verket förhåller det sig precis tvärt om. Vi är mer stressade än någonsin tidigare. Vad beror det på?

Vi behöver naturen

Det är inte särskilt länge sedan som majoriteten av svenskarna var bönder. Det var på många sätt ett hårt liv, men människorna hade ständig kontakt med naturen. Det har mänskligheten haft under hela sin historia, men idag kan många uppleva en hel vecka utan att knappt se ett enda grässtrå.

SkåneledenSom tur är bor vi i ett land där naturen inte är långt borta. I Stockholm räcker det med att ta pendeltåget för att komma ut i skogen, och vill man uppleva skärgården kan man ta båten från Nybrokajen. Bor man i en mindre stad finns naturen ännu närmare, ofta bara på cykelavstånd. Lämna telefonen hemma, packa matsäck och ta dig ut. Du behöver inte färdas långt, men leta upp ett ställe där du inte kan se ett enda hus, eller något annat tecken på att det finns människor i närheten. Du behöver inte göra något alls, sätt dig på en sten eller på en stubbe och ta bara in ljuden och lukterna. Sannolikheten är stor att du kommer tillbaka så snart du har möjlighet.

Att uppleva naturen är gratis, och den finns på nära håll. Naturen upplevs med alla sinnen, och man kan både vara aktiv eller ta det lugnt. Man rör dock ofta på sig, vilket innebär att man motverkar en del av de negativa konsekvenserna av det myckna stillasittandet i livet. Det är kanske ingen större överraskning att Folkhälsomyndigheten har ansvar för nio av de tio mål för friluftslivet som regeringen Reinfeldt beslutade om i december 2012. Sammanfattningsvis syftar programmet och dess olika delmål till att öka möjligheterna för ett friluftsliv som är tillgängligt för alla, på lika villkor. Det finns flera studier som visar på ett samband mellan friluftsliv och god hälsa, och därför är det viktigt att fler upplever hur mycket som det kan ge bara att komma ut i naturen.